Územní rozhodnutí

Březen 2016
Bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby Zahradnictví v Dolních Kounicích. Musela jsem doplnit vyjádření báňského úřadu ke stavbě studny, která bude hluboká přes 70 m. O vydání rozhodnutí jsem žádala v říjnu 2015, takže řízení trvalo 5 měsíců. Zatím můžu stavět skleníky, provést některé terénní úpravy a oplocení. Zatím tuto možnost ale nevyužiji a počkám na stavební povolení, abych mohla začít o základů.