Veřejnoprávní smlouva

Červen 2016
Vydání stavebního povolení se zaseklo na hasičích. Navíc k realizaci stavby bude nezbytné postavit na hranici pozemku asi čtyři metry vysokou opěrnou zeď k vyrovnání svahu. Opěrná zeď není v projektu a bez povolení postavit nepůjde. Na stavebním úřadě mi poradili jako rychlejší variantu oproti územnímu řízení a stavebnímu povolení veřejnoprávní smlouvu. Je zde potřeba jen omezený počet vyjádření – soused, životní prostředí (protože do 50 m od hranice pozemku je pozemek evidovaný jako les :)) a EON, protože zeď je v sousedství vedení. Veřejnoprávní smlouvu potom uplatníme jako změnu ve stavebním povolení a správní poplatek je v takovém případě pouze 500 Kč. Tak doufám, že to dobře dopadne a stihnu to v nějakém rozumném termínu. Zeď chci gabionovou a už mám vybranou i firmu, která mi to postaví.