Odkazy

Registrace vinice na ÚKZÚZ

Prosinec 2013

Po provedení vkladu kupní smlouvy na katastru nemovitostí pro Brno venkov jsem se konečně stala oficiálním majitelem vinice a louky. Hurá!!! Jenže začala další administrativa. Při podpisu smlouvy mi původní majitel předal spoustu různých papírů, které se týkají registrovaného vinohradu s tím, že si to musím na ÚKZÚZ vyřešit a vše potřebné včas podat. Upřímně, hleděla jsem na to jako tele na nový vrata.

Takže hurá na internet a raději si ověřit, co všechno je třeba. Našla jsem stránku, kde by mělo být vše důležité pro zemědělce – www.eagri.cz. Zjistila jsem, že registr vinic je na ÚKZÚZ v Oblekovicích a k převedení registrace vinice na mou osobu tam musím vyplnit a odeslat dva formuláře. Oba jsou k dispozici na Portálu farmáře jako příloha č. 18 Oznámení o provedení změny ve vinici a příloha č. 19 Oznámení změny pěstitele. Měly by se podat do 30 dnů od provedení změny. V původní registraci byly překlepy v číslech parcel, takže jsem se bála, aby kvůli tomu nebyla nějaká potíž. Naštěstí ale v registru vše opravili a zaslali mi Rozhodnutí o provedení změny. Obě strany – původní i nový majitel mají 15 dní na to aby se odvolali. Nikdo z nás to neudělal a tak brzy přišlo právoplatné rozhodnutí.

Kromě toho jsem poslala i Prohlášení o produkci, které se musí každoročně zasílat do 31.12. Potom mě ještě čeká Prohlášení o zásobách do 31.7. a Oznámení o zahájení výroby nejpozději v den zahájení. Ani nevím, jestli se tohle musí posílat každý rok nebo stačí jen jednou. Snad to někde zjistím.

Chtěla jsem to všechno poslat přes web, ale tentokrát jsem to vzdala. Bylo by potřeba se na Portálu farmáře zaregistrovat a já ještě nemám vyřízenou registraci zemědělského podnikatele. Ani nevím jestli to vadí nebo ne, ale přijde mi logické, že bych ji napřed měla mít. Telefonovala jsem s člověkem, který to má v registru vinic v Oblekovicích na starosti, jak by to šlo udělat a ten mě přesvědčil, že to mám vytisknout, dát do obálky a poslat poštou. Na poště mě ovšem vydusili kvůli tomu, že v adrese mám pouze Oblekovice a chybí číslo popisné. Na dotaz, kolik si myslí, že je v Oblekovicích ústředních kontroloních ústavů, mi odpověděli, že je to jedno a bez čísla to nedoručí. Ještěže mám tolik přátel na telefonu 🙂